Naše kompletné služby

Či už hľadáte kvalitného účtovníka, potrebujete vedenie mzdovej agendy alebo Vás zaujíma audítorská činnosť, v našej účtovníckej kancelárii sa postaráme o to, aby ste dostávali servis, ktorý bude presne odpovedať špecifickým potrebám Vášho podnikania. Vieme, akí rozdielni sú naši klienti, preto sa snažíme na všetky ich odlišnosti reflektovať. Počas našej spolupráce tak urobíme všetko preto, aby sme Vám vyšli v ústrety z časového hľadiska, zložením vybraných služieb i všetkými technickými detailmi. Skúste si s nami dojednať osobnú schôdzku a dohovoriť sa s nami na konkrétnom priebehu spolupráce alebo sa spýtať na všetky služby, ktoré ste na našich stránkach nenašli! Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Vedenie účtovníctva
Vedenie účtovníctva je už viac ako dvadsať rokov zásadnou činnosťou našej spoločnosti a Vy sa tak môžete spoľahnúť, že sa v oblasti perfektne orientujeme a svoju prácu tak dokážeme odviesť na vysokej úrovni. Klientom ponúkame ako vedenie jednoduchého, tak aj podvojného účtovníctva. Jednoduché účtovníctvo môžu využívať živnostníci alebo podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, občianske združenia alebo trebárs náboženské spoločnosti. Väčšina ostatných subjektov spadá naopak pod podvojné účtovníctvo. Pokiaľ podnikať začínate a nie ste si istí, do ktorej zo skupín patríte práve Vy, radi Vám priamo v našej kancelárii poradíme.

Obecne vedenie účtovníctva v našej spoločnosti zahŕňa:

 • spracovanie a evidenciu účtovných dokladov podľa platnej legislatívy
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy (podvojné účtovníctvo)
 • vedenie peňažného denníka a knihy pohľadávok a záväzkov (jednoduché účtovníctvo)
 • ročné účtovné závierky
 • evidencia majetku, skladových zásob, jázd
 • zhotovenie daňových priznaní
 • možnosť rekonštrukcie účtovníctva
 • a ďalšie.

Mzdová agenda
Mať vlastný tím spoľahlivých, kvalifikovaných zamestnancov je pre každú firmu dar, ale i v takom prípade sa s tým spája veľa administratívnych povinností. V našej účtovníckej spoločnosti Vám pomôžeme mať všetky z nich v poriadku a v súlade s platnou legislatívou. V rámci mzdovej agendy pre Vašich zamestnancov každý mesiac vypočítame mzdy, spracujeme pre nich všetky potrebné potvrdenia, bankové príkazy a rad ďalších.

Prehľad našich služieb v oblasti mzdovej agendy:

 • výpočet a evidencie miezd
 • vedenie evidencie zamestnancov
 • spracovanie prevodných príkazov
 • vyúčtovanie daní
 • potvrdenia pre zamestnancov na požiadanie
 • spracovanie hlásení a prehľadov pre daňový úrad a poisťovne
 • zúčtovanie záloh na daň zo závislej činnosti
 • zúčtovanie zdravotného poistenia

Ekonomické poradenstvo
Dobrý účtovník je tu na to, aby svojich klientov podržal v priebehu každodenného chodu ich firmy a pomohol im prekonať drobné i podstatnejšie výzvy a prekážky. V našej účtovníckej firme to dobre vieme a svojim zákazníkom chceme v tomto ohľade ponúknuť vždy niečo naviac. Preto sme im neustále k dispozícii s odborným poradenstvom podloženým dlhými rokmi praxe, ktoré nám pomôže zodpovedať všetky ich otázky a zorientovať sa v rôznych aspektoch podnikania, bez toho aby sa museli sústavne a profesionálne venovať všetkým ich premenám. Radi Vám pomôžeme s čímkoľvek, čo potrebujete vedieť v oblasti účtovníctva, miezd a ekonomickej problematiky obecne, vysvetlíme Vám dopady najrôznejších legislatívnych zmien práve na Vaše podnikanie a postaráme sa o to, aby ste sa nestratili v neprehľadnej džungli najrôznejších predpisov.

Audítorské služby
Po celú dobu existencie našej spoločnosti sa aktívne venujeme tiež audítorskej činnosti. Tú pre svojich klientov realizujeme buď na pravidelnej báze prostredníctvom priebežnej kontroly správnosti vedenia účtovníctva, alebo len na príležitostnej úrovni. Realizovať vieme profesionálny audit, ročné účtovné závierky alebo mimoriadny audit na ľubovoľne dlhé účtovné obdobie.